> Wyniki GP

Przedstawiamy wyniki poszczególnych konkurencji biegowych osiągniętych przez zawodników z podziałem na dystans i kategorie wiekowe oraz na lokalizację Grand Prix.

Wyniki punktacji sumarycznej przedstawiamy osobno, ma się rozumieć ….