> Regulamin GP

RUNners Team Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej to kilkutygodniowy (weekendowy) cykl zawodów sportowych (dyscypliny biegowe) dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej
z Powiatu Ciechanowskiego oraz z Powiatów ościennych.

W założeniach Impreza RT GP odbywać się będzie co tydzień w innej gminie, gdzie dana gmina będzie w tym czasie „gospodarzem” imprezy.
W związku z brakiem w niektórych gminach terenów sportowych (bieżnia), przewiduje się tam biegi „przełajowe” – gospodarz wyznaczy trasę biegu
w porozumieniu/konsultacji z organizatorem cyklu, oraz zapewni jej „trakcyjność” na czas zawodów.

Finał cyklu Grand Prix, gdzie gospodarzem będzie Runners Team, odbędzie się w pierwszą sobotę września na stadionie MOSiR w Ciechanowie.
(O ewentualnej zmianie terminu powiadomimy zawodników na stronie www oraz na FB).

Dystanse i Grupy Wiekowe (Kategorie):
(Podział zawodników ze względu na płeć > K i M).

klasa 1 i młodsze > 100m1K i 1M
klasa 2 – 3 > 200m2K i 2M
klasa 4 – 6 > 400m3K i 3M
klasa 7 – 8 > 800m4K i 4M
ponadpodstawowe > 1500m5K i 5M

Punktacja i Numery Startowe:

Punktacja zawodników na zasadach przyjętych w Pucharze Świata..
(Punkty zdobywa 30 najlepszych zawodników na każdym z dystansów z podziałem na płeć) :

Po każdych zawodach RT Grand Prix, na stronie internetowej RunnersTeam (runnersteam.pl) będzie podsumowanie wyników wraz z punktacją konkretnych zawodów oraz punktacja całego Grand Prix.
Zawodnicy, którzy po wszystkich zawodach w cyklu, będą się plasować w najlepszej 30-ce na każdym z dystansów, zostają nominowani do wielkiego finału na stadionie w Ciechanowie.

Numery startowe będą dla każdej grupy wiekowej oddzielne – oznaczone kolorem. (pojedyncze zawody z cyklu GP)
Numery dla zawodników biorących udział w większej ilości zawodów z cyklu Grand Prix, będą miały dopisek GP po numerze i będą obowiązywały przez cały czas trwania zawodów aż do Finału. (numer zwrotny)

Finał GRAND PRIX:

W Finale Runners Team Grand Prix odbędzie się 5 biegów eliminacyjnych na każdym z dystansów z podziałem na płeć zawodników. Do biegu finałowego zakwalifikuje się 6 zawodników z najlepszymi czasami.
Puchar Grand Prix zdobędzie zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów w czasie trwania cyklu (nie musi brać udziału we wszystkich zawodach) na jednym dystansie.
Zawodnik nie musi wygrać wielkiego finału, jeśli dotychczas zdobyta ilość punktów pozwoli mu na utrzymanie 1 miejsca.

Lokalizacje i Terminy GRAND PRIX:

Opinogóra Górna – 10 lipca 2021
Gołymin-Osrodek – 17 lipca 2021
Sońsk – 24 lipca 2021

Opłaty:

15 zł – za udział w jednych zawodach z cyklu Grand Prix
10 zł – za udział w dwóch lub więcej zawodach z cyklu Grand Prix

Po zapisaniu się na zawody każdy zawodnik otrzyma zwrotnie wiadomość e-mail z informacją gdzie i jak należy dokonać wpłaty. Po zaksięgowaniu wpływu na konto zostanie zawodnikowi przydzielony numer startowy.

Nagrody:

Przewiduje się nagrody dla miejsc 1 – 3 na wszystkich dystansach w każdych zawodach cyklu Grand Prix (z podziałem na płeć).
Każdy zawodnik, który ukończy swój dystans otrzyma „medal finishera”.

W finale zwycięzca otrzymuje medal i Puchar RT Grand Prix, miejsca 2 i 3 medale pamiątkowe.