> Terminy GP

RUNners Team Grand Prix – Edycja 2021

Aktualne lokalizacje i terminy zawodów z cyklu Grand Prix:

Opinogóra Górna – 10 lipca 2021
– Start pierwszej grupy wiekowej – 11.00
– Biuro zawodów czynne od 9.00 w pobliżu Oranżerii – Park Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze Górnej


Gołymin – Ośrodek – 17 lipca 2021
Sońsk – 24 lipca 2021

Gmina Wiejska Ciechanów – 7 sierpnia 2021
Grudusk – 14 sierpnia 2021

Ciechanów – 4 września 2021 – Wielki Finał Grand Prix